Bych chtěla vidět lesy okolo Malfoyova domu. To asi není v Anglii. Anglie je jako zahrada, nebo park. Sem tam skupinka starých stromů, remízky okolo cest a v polích, dost místa pro místní populaci ptáků, zajíců a lišek a také hmyzu, ale velké lesy a polesí jako u nás, nebo jinde na kontinentu, to asi nemají. Takže Malfoy nebydlí na ostrovech spadajících pod vládu Jejího Veličenstva. Spíš v starobylém rodinném sídle na nezakreslitelném území. Ta rodina tam musí bydlet celé věky, všechny generace se na stavu paláce nějak podílely a dům je nyní skvostem mezi kouzelnickými domy. Nádhera. A ty hvozdy!